MONSUNEN
”Monsunen er konstrueret til at give familien komfort og tryghed. Den er tegnet helt uden hensyn til de måleregler, som for tiden gælder for kapsejladsbåde”.

Sådan skrev Hallberg Rassy værftet i den brochure, der skulle friste sejlere til at købe en ny Monsun 31 dengang tilbage i 1970’erne. Det lykkedes som bekendt ganske godt. Mellem 1974 og 1982 blev der produceret og solgt 904 Monsuner.

Og det er vel de samme egenskaber, der i dag gør Monsunen til en af de mest efterspurgte både på brugtmarkedet. Der er stadig mange sejlere, der vægter trygge sejlegenskaber frem for fart, og højde, klassiske linier frem for de sidste nye modeluner og klassisk bådbyggerhåndværk frem for lav vægt og moderne kompositmaterialer. Som det er formuleret på Hallberg Rassy hjemmeside.

Monsunen er en båd, der aldrig har været moderne og aldrig bliver gammeldags.Læs mere om Monsunen på
www.hallberg-rassy.se